Dreams and Seeds: Kollaboratoriet – An Experimental Space for Collaboration

Under 2018 kommer Kollaboratoriet fortsätta utvecklas som en pilot i Uppsala universitets projekt för mötesplatser. Kollaboratoriet koordineras av CEMUS. Kollaboratoriet skapas, utvecklas och anpassas utifrån de aktiviteter, möten, samarbeten och upplevelser som tar plats där.

Under sitt första år (2017) utvecklades Kollaboratoriet inom projektet Live Baltic Campus. Syftet med projektet var att utforska nya sätt att utveckla universitetscampus för kreativitet, innovation och hållbarhet. Detta gjordes genom att använda deltagandeprocesser baserade på designtänkande för att arbeta fram nya planer och visioner för campusutveckling. Kollaboratoriet öppnade officiellt  i april 2017 och under hela året skedde totalt 150 aktiviteter i lokalen.

Mer läsning om Kollaboratoriet går att hitta här

Dreams and Seeds: The role of campuses in sustainable urban development.
Texten om Kollaboratoriet börjar på s. 115

Blogginlägg om öppningsveckan på Kollaboratoriet
(på engelska)

Blogginlägg om stadsodlingen utanför Kollaboratoriet
(på engelska)