Vad är Kollaboratoriet Uppsala

Kollaboratoriet Uppsala är en plats för möjligheter

En fysisk mötesplats i centrala Uppsala med utsikt över Fyrisån. En plats för olika typer av aktiviteter och events – gränsöverskridande samarbeten och idéutveckling för en bättre värld.

Några exempel på aktiviteter hos Kollaboratoriet Uppsala är
– Möten, dialog och diskussion
– Konst och foto-utställningar
– Teaterföreställningar
– Workshops av olika slag

 

På Kollaboratoriet utgår allt arbete från dessa tre teman
– Öppna upp nya kanaler för samarbeten mellan akademin och civilsamhället
– Brygga samman vetenskap & konst / kultur i skuggan av globala utmaningar och omställningar
– Stötta nya vägar för social innovation mot hållbara framtider

Kollaboratoriet är öppet för bokningar, du är välkommen att skicka din förfrågan.