Dreams and Seeds: Kollaboratoriet – An Experimental Space for Collaboration

Under 2018 kommer Kollaboratoriet fortsätta utvecklas som en pilot i Uppsala universitets projekt för mötesplatser. Kollaboratoriet koordineras av CEMUS. Kollaboratoriet skapas, utvecklas och anpassas utifrån de aktiviteter, möten, samarbeten och upplevelser som tar plats där.

Under sitt första år (2017) utvecklades Kollaboratoriet inom projektet Live Baltic Campus. Syftet med projektet var att utforska nya sätt att utveckla universitetscampus för kreativitet, innovation och hållbarhet. Detta gjordes genom att använda deltagandeprocesser baserade på designtänkande för att arbeta fram nya planer och visioner för campusutveckling. Kollaboratoriet öppnade officiellt  i april 2017 och under hela året skedde totalt 150 aktiviteter i lokalen.

Mer läsning om Kollaboratoriet går att hitta här

Dreams and Seeds: The role of campuses in sustainable urban development.
Texten om Kollaboratoriet börjar på s. 115

Blogginlägg om öppningsveckan på Kollaboratoriet
(på engelska)

Blogginlägg om stadsodlingen utanför Kollaboratoriet
(på engelska)

Oct 15: Roundtable on how to meet, create & work together during a pandemic

Warmly welcome to an online roundtable event on how to meet, create and work together during a pandemic!

This roundtable meeting will focus on how civil society, student organization and other local actors in Uppsala can continue to facilitate and organize meaningsful meetings and events during the ongoing pandemic. We will start with sharing our experiences and needs when it comes to meeting places – physical, Corona safe, spaces as well as online platforms. Then Robin Rushdi, Vakansa, will present different places to meet and organize events in Uppsala, and we will discuss how those places fit your needs. The final part of the roundtable will focus on different online platforms and collaborative tools that will enable us to continue to meet, create and work together when it isn’t possible to meet in person. Online and in person hybrid meetings and events will also be discussed.

If you want to be part of presenting how you have held meetings, events online or present a space in Uppsala that you think would be valuable to others, please email daniel.mossberg@cemus.uu.se or call 073-065 02 28.

This roundtable event is part of the continued work with Kollaboratoriet Uppsala and CEMUS Forum & Outreach.

When: October 15 kl. 16.15-18.00

Where: Online via Zoom: