Kollaboratoriet lämnar Östra Ågatan 19

CEMUS och våra samarbetspartners har beslutat oss för att flytta ut från Kollaboratoriet på Östra Ågatan 19. Istället för att behålla en tom lokal och fortsätta att betala hyra, kommer Intendenturen Gamla Torget att ta över utrymmet.

Med det sagt så kommer Kollaboratoriet som mötesplats tillbaka! Kollaboratoriet kommer fortsatt att vilja spela en viktig roll och stödja allt fantastiskt arbete studenter, civilsamhället och lokala aktörer gör. Målet är att hitta en ny lokal i centrala Uppsala när socialt distanserade möten kan återupptas. Undervisning på campus påbörjas på nytt 15 juni, läs mer här: https://rektorsbloggen.uu.se/2020/05/29/kravet-distansundervisning-lattas-upp/.

Vi utforskar även möjligheterna att utveckla en online-plattform för att samla och dela alla våra Kollaboratorie-historier. Håll koll den här hemsidan och sociala medier för mer nyheter och uppdateringar de kommande månaderna.

Tills sist vill vi tacka alla som nyttjat Kollaboratoriet de här åren – stort tack för ert strålande arbete och engagemang! Ta hand om varandra, håll avstånden och fortsätt mötas, kollaborera online!

Closed from March 18: Kollaboratoriet and CEMUS Library closed for events and bookings

Due to the Coronavirus and to reduce the spread of the virus CEMUS have decided to close Kollaboratoriet and CEMUS Library for events and bookings from March 18

See all recommendations and directives from UU, SLU and CEMUS below.


Updated March 17 – ALL COURSES MOVED ONLINE: UU and SLU recommendations for students and staff regarding the new coronavirus

All courses and education at Uppsala University, SLU and CEMUS will from March 18 be held online.

Be sure to follow the latest updates from Uppsala University and SLU concerning the Coronavirus. Read more below in English and Swedish.


Uppsala University

Recommendations for students regarding the new coronavirus: https://www.uu.se/en/students/recommendations-on-coronavirus/

Rekommendationer till studenter gällande coronaviruset: https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/

Recommendations for employees regarding the new coronavirus: https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/information-om-corona

Rekommendationer till personal gällande coronaviruset: https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/information-om-corona


SLU

Coronavirus – information for staff and students: https://student.slu.se/en/sw-news/2020/3/corona/

Coronaviruset – information till medarbetare och studenter: https://student.slu.se/sw-nyheter/2020/3/corona/