Goda nyheter! Kollaboratoriet blir kvar i den nuvarande lokalen – boka från 1 april 2020

Goda nyheter! Kollaboratoriet blir kvar i den nuvarande lokalen med möjlighet för olika lokala aktörer att boka in sig för öppna events, möten och liknande aktiviteter med anknytning till Kollaboratoriets mål och syften. Vi har uppdaterat bokningsformuläret, lagt till en ny kalender och förtydligat vilka regler, riktlinjer som gäller för lokalen. Läs mer och boka på Boka | Lokaler | Kontakt.

Vi kommer att jobba vidare under våren med att anknyta fler samarbetspartners och säkra finansieringen för 2020 och kommande år. Mindre föreningar, studentprojekt och liknande kommer att kunna nyttja lokalen gratis som tidigare, för övriga inbokade aktiviteter utreder vi en timavgift (som för övriga universitetslokaler) och årligt medlemskap för samarbetspartners som mer återkommande nyttjar lokalen och vill vara del av utvecklingen av Kollaboratoriet.

Kontakta Charlotte Platzer Björkman, föreståndare CEMUS, charlotte.p-bjorkman[a]cemus.uu.se, 070-1679785, om du vill ta del av utvecklingen av Kollaboratoriet och hjälpa till i arbetet med att säkra finansieringen för kommande år. Om du har frågor om bokningar och andra praktiska frågor kontakta Daniel Mossberg, samverkansansvarig CEMUS, daniel.mossberg[a]cemus.uu.se, 073-065 02 28.

Kollaboratoriet 2020 – vi letar efter finansiering från 1 april

Nytt år och nya utmaningar! 2019 nyttjandes lokalen av över hundra olika lokala och internationella aktörer, föreningar, forskargrupper, lärare och företag. Vi jobbar nu med att hitta en långsiktig, hållbar modell för att täcka lokalkostnaderna från och med 1 april 2020. Bokningar är möjliga fram till 31 mars.

Kontakta Daniel Mossberg, samverkansansvarig CEMUS, daniel.mossberg[a]cemus.uu.se, 073-065 02 28, om du vill hjälpa till i arbetet med att säkra finansieringen för kommande år!