Dreams and Seeds: Kollaboratoriet – An Experimental Space for Collaboration

In 2018 Kollaboratoriet will continue to develop as a pilot within Uppsala University’s project for meeting spaces. Kollaboratoriet is coordinated by CEMUS. The space and concept will develop through the activities and ideas it stimulates and hosts.

During its first year (2017) Kollaboratoriet was developed as a pilot within the Live Baltic Campus Project. The aim of the pilot was to develop new ideas for how University campuses around the Baltic should promote creativity, innovation and sustainability, by using participatory methods and design thinking to develop new plans and visions for campuses. Throughout the year, it became clear that the space and its activities was of grate value and interest. The space held around 150 activities during 2017, even though the official opening was in April.

Texts about Kollaboratoriet can be found in the following publications

Dreams and Seeds: The role of campuses in sustainable urban development.
The text about Kollaboratoriet can be found from p. 115

Blog post on the Opening Week of Kollaboratoriet 2017

Blog post on the urban garden outside Kollaboratoriet 2017

Dreams and Seeds: Kollaboratoriet – An Experimental Space for Collaboration

Under 2018 kommer Kollaboratoriet fortsätta utvecklas som en pilot i Uppsala universitets projekt för mötesplatser. Kollaboratoriet koordineras av CEMUS. Kollaboratoriet skapas, utvecklas och anpassas utifrån de aktiviteter, möten, samarbeten och upplevelser som tar plats där.

Under sitt första år (2017) utvecklades Kollaboratoriet inom projektet Live Baltic Campus. Syftet med projektet var att utforska nya sätt att utveckla universitetscampus för kreativitet, innovation och hållbarhet. Detta gjordes genom att använda deltagandeprocesser baserade på designtänkande för att arbeta fram nya planer och visioner för campusutveckling. Kollaboratoriet öppnade officiellt  i april 2017 och under hela året skedde totalt 150 aktiviteter i lokalen.

Mer läsning om Kollaboratoriet går att hitta här

Dreams and Seeds: The role of campuses in sustainable urban development.
Texten om Kollaboratoriet börjar på s. 115

Blogginlägg om öppningsveckan på Kollaboratoriet
(på engelska)

Blogginlägg om stadsodlingen utanför Kollaboratoriet
(på engelska)